Over dit onderzoek

De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. We doen al 200 jaar onafhankelijk onderzoek op allerlei terreinen.

Onderzoek naar onderwijshuisvesting in primair en voortgezet onderwijs

Het onderzoek naar de kwaliteit van de schoolgebouwen in Nederland voeren we uit op eigen initiatief. Goede gebouwen zijn nodig om goed onderwijs te kunnen geven. We onderzoeken hoe het rijksbeleid in de praktijk uitpakt en tegen welke problemen schoolbesturen en gemeenten aanlopen. En ook kijken we wat gebruikers zelf vinden van de kwaliteit van hun schoolgebouwen. Past het schoolgebouw nog bij het onderwijs van deze tijd? Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

  • casusstudies in gemeenten: daarbij gaan we onder meer in op de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen, het toezicht op de onderwijshuisvesting en eventuele belemmeringen voor renovatie van schoolgebouwen;
  • analyse van (open) databestanden: we brengen onder meer de leeftijd en capaciteit van de gebouwen en de middelen voor onderwijshuisvesting in kaart;
  • peiling onder leerlingen, ouders en leerkrachten via www.checkjeschoolgebouw.nl.

Goed voorbeeld

We doen in ons onderzoek geen uitspraken over afzonderlijke schoolgebouwen, maar gebruiken de oordelen voor nadere analyses op bijvoorbeeld gemeenteniveau. Het is ook niet onze bedoeling eventuele gebreken op scholen uit te vergroten. We willen de staat van schoolgebouwen in Nederlanden letterlijk in beeld brengen, van goed tot gebrekkig, qua onderhoud, esthetiek, comfort, functionaliteit en alles wat de gebruiker nodig vindt. We hopen dat gemeenten en schoolbesturen de resultaten gebruiken om hun schoolgebouwen waar nodig te verbeteren, of in te zetten als goed voorbeeld.

Publicatie

De onlinepeiling van gebruikers via www.checkjeschoolgebouw.nl liep van 22 september t/m 26 oktober 2014. De resultaten van de peiling staan op deze site.

Onze bevindingen van het totale onderzoek sturen we op 4 februari 2016 naar de Tweede Kamer en de minister van Onderwijs. Daarbij geven we, indien nodig, aanbevelingen voor de verbetering van het landelijke beleid op het gebied van onderwijshuisvesting.

Zie voor meer informatie www.rekenkamer.nl