Toegankelijkheid

De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat de website voor iedereen toegankelijk is. Daarom besteden we veel aandacht aan de toegankelijkheid. De redactie streeft ernaar om aan alle toegankelijkheidseisen voor (overheid)websites te voldoen.