Met hulp van leerlingen, leraren en ouders heeft de Algemene Rekenkamer
de kwaliteit van
schoolgebouwen
in kaart gebracht
Schoolgebouwen in
Nederland
scoren gemiddeld een
6.5
8463 ingevulde vragenlijsten
Landelijk gemiddelde per vraag
Vraag 1
In mijn schoolgebouw is het schoon
Mijn schoolgebouw hoeft niet geverfd, opgeknapt of gerepareerd te worden
In mijn schoolgebouw is genoeg frisse lucht
In mijn schoolgebouw is de temperatuur het hele jaar door goed
Op mijn school is een geschikte plek voor leerlingen om pauze te houden
Mijn schoolgebouw heeft genoeg geschikte plekken voor leerlingen om zelfstandig of in groepjes te werken
Mijn schoolgebouw is geschikt voor het werken met computers en digibord
Mijn schoolgebouw is geschikt voor lichamelijk gehandicapten
Ik geef mijn schoolgebouw het rapportcijfer...
Mijn schoolgebouw heeft genoeg geschikte werkplekken en overlegruimtes voor leraren
(De indeling van) mijn schoolgebouw past bij de onderwijsvisie van de school
Mijn schoolgebouw is (ook) geschikt voor onderwijs aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen
 • 5%
  Helemaal oneens
 • 18%
  Oneens
 • 27%
  Neutraal
 • 39%
  Eens
 • 11%
  Helemaal eens
 • 18%
  Helemaal oneens
 • 23%
  Oneens
 • 19%
  Neutraal
 • 24%
  Eens
 • 16%
  Helemaal eens
 • 17%
  Helemaal oneens
 • 24%
  Oneens
 • 21%
  Neutraal
 • 26%
  Eens
 • 12%
  Helemaal eens
 • 24%
  Helemaal oneens
 • 32%
  Oneens
 • 22%
  Neutraal
 • 17%
  Eens
 • 6%
  Helemaal eens
 • 7%
  Helemaal oneens
 • 14%
  Oneens
 • 18%
  Neutraal
 • 34%
  Eens
 • 27%
  Helemaal eens
 • 10%
  Helemaal oneens
 • 21%
  Oneens
 • 19%
  Neutraal
 • 30%
  Eens
 • 20%
  Helemaal eens
 • 4%
  Helemaal oneens
 • 9%
  Oneens
 • 13%
  Neutraal
 • 38%
  Eens
 • 36%
  Helemaal eens
 • 15%
  Helemaal oneens
 • 18%
  Oneens
 • 23%
  Neutraal
 • 28%
  Eens
 • 16%
  Helemaal eens
 • 1%
  1
 • 2%
  2
 • 5%
  3
 • 8%
  4
 • 10%
  5
 • 18%
  6
 • 23%
  7
 • 21%
  8
 • 9%
  9
 • 3%
  10